Murtii yakkaaMMOGJ kennamee.

Abbaa Seeraa                         Abdurahmaan Mohammad                         Magarsaa Taaddasaa                         Damisee Galataa Galmeen kuni banamee dhiyaachuu kan danda’e abbaan…

International Association of Prosecutors’ Standards of Professional Responsibility and Statement of the Essential Duties and Rights of Prosecutors pdf

RIGHT OF PROSECUTORS ADOPTED BY THE INTERNATIONAL ASSOCIATION OF PROSECUTORS ON THE TWENTY THIRD DAY OF APRIL 1999 Foreword The…

Verified by MonsterInsights